Butlletins i llistes de distribució Edualter :: Boletines y listas de distribución Edualter

L\'equip d\'Edualter gestiona diferents llistes de distribució i butlletins informatius vinculats a diferents projectes.

La nostra llista principal conté les novetats del banc de recursos.

Altres llistes es descriuen més a baix.

Et pots subscriure a una o diverses llistes alhora i a qualsevol moment pots deixar de rebre els nostres missatges (al peu de cada enviament s\'adjunten els enllaços per modificar o cancel·lar la subscripció)

- - - - - - - - - - - - -

El equipo de Edualter gestiona diferentes listas de distribución y boletines informativos vinculados a diferentes proyectos.

Nuestra lista principal contiene las novedades del banco de recursos.

Otras listas se describen más abajo.

Te puedes suscribir a una o varias listas a la vez y en cualquier momento puedes dejar de recibir nuestros mensajes (al pie de cada envío se adjuntan los enlaces para modificar o cancelar la suscripción)

Butlletins i llistes de distribució Edualter :: Boletines y listas de distribución Edualter

Subscribe to our newsletters

Desmilitaritzem l'Educació

Subscriu-te al nostre butlletí

Estratègies i tècniques didàctiques per a la transformació i la justícia global

Cancel·lar la subscripció als nostres butlletins de notícies

powered by phpList 3.0.12, © phpList ltd